Аналіз
    Бухгалтерський облік
        Консультаційні послуги

+38 044 253-32-78
+38 044 253-74-08

Про компанію

 

ТОВ "АБК-Аудит" працює на ринку України з 1997 року має свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1756 , видане Аудиторською палатою України відповідно до рішення від 26.01.2001 р. № 98. Товариство внесено до реєстрів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національній комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Товариство надає аудиторські і консультаційні послуги підприємствам і організаціям різних форм власності.

Відповідність системи контролю якості Товариства підтверджена Свідоцвом Аудиторської палати України №0527 (чинне до 31.12.2019 р.).

У Товаристві працюють співробітники, які мають багаторічний досвід роботи на українському ринку аудиторських послуг. Товариство має солідну нормативно-правовою базою, яка побудована з використанням комп'ютерних технологій і включає в себе практично всі регламентуючі документи, які регулярно оновлюються та доповнюються.

Товариство обслуговує на території України більше 100 постійних клієнтів різних форм власності та організаційно-правових форм. Серед наших постійних клієнтів такі організації, як ФК "Динамо (Київ)",, ТОВ "Компанія з управління активами  "МТІР Ессет Менеджмент", Українська асоціація інвестиційного бізнесу, ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" та ін.

Товариство надає аудиторські послуги на підставі договору. Оплата за надані послуги здійснюється замовником на підставі виставленого Товариством рахунку. Підставою для виставляння рахунку є акт виконаних робіт, підписаний обома сторонами.

Товариство надає оперативні консультації для клієнтів з питань застосування законодавства, ведення бухгалтерського та податкового обліку.

 

   |    Про компанію    |    Послуги    |    Наші ціни    |    Контакти    |    Наші свідоцтва    |    Перелік підприємств    |   

© 2010 “АБК-Аудит” Разработка сайта Web-Studio